top of page
SENSOR

3D ANTI-MASK

< Back
3D ANTI-MASK

3D ANTI-MASK

גלאי נפח 3 טכנולוגיות 3D ANTI-MASK מקסימום

Maximum Security

מערכות אזעקה קוויות

מותג :

התאמה למערכות :

גלאי 3D ANTI-MASK מספק גילוי אמין מאוד של תנועת במרחב המוגן ובו בזמן מבטיח הגנה מצוינת כנגד ניסיון לשבש את פעולתו- באמצעות הסתרת שדה ראייתו הקרוב מאוד (כיסויו) בין אם מערכת האזעקה דרוכה (Armed) או מנוטרלת (Disarmed).גילוי אמין מאוד של תנועת אנוש במרחב המוגן מושג באמצעות שני ערוצי חישה (שתי עיניים) המאפשרים קריאה תרמית תלת-ממדית של המרחב המוגן.
האותות האנלוגיים המתקבלים מכל חישן מומרים לאותות דיגיטאליים (A/D) ומעובדים, בנפרד, באמצעות מיקרו-מעבד רב עוצמה.
הגלאי יזעיק בתנאי שפענח גילוי בכל אחד מערוצי החישה.ההגנה בפני מיסוך החזית הקרובה ביותר של הגלאי (Anti-masking) מתבצעת באמצעות סריקה אקטיבית של קרני אינפרא אדום- באופן מתמיד 24 שעות ביממה.
כל עוד קיים עצם שחוסם את שדה ראייתו הקרוב של הגלאי, יופעל ממסר משני המיועד לכך ונורית הבקרה הירוקה תדלוק.

גלאי תנועה אינפרא אדום פסיבי (PIR) בעל שני חיישנים.
תכונת “אנטי-מסקינג” (Anti-masking) באמצעות סריקה אקטיבית של קרני אינפרא אדום- המתריעה במקרה של חסימת שדה ראייתו הקרוב ביותר של הגלאי (כיסויו).
רגישות ערוץ PIR לגילוי תנועה – ניתנת לכוונון.
רגישות ערוץ Anti-masking לגילוי מיסוך הגלאי- ניתנת לכוונון.
זיכרון של אירוע גילוי (Memory Latched input).
שתי נוריות בקרה:
– נורית כחולה תדלוק בעת גילוי תנועה (PIR).
– נורית ירוקה תדלוק בעת גילוי מיסוך הגלאי .(Anti-masking)
הגלאי מבוקר ע”י מיקרו-מעבד רב עוצמה, המנתח אותות אנלוגיים לדיגיטאליים (A/D).
מכיל מנגנון פיצוי טמפרטורה אוטומטי.
חסינות להפרעות אלקטרומגנטיות והפרעות רדיו (EMI & RFI).
מכסה פנימי, המגן על המעגל האלקטרוני.
ניתן להתקנה על קירות ישרים ופינות.
מפסק פנימי TAMPER Switch המיועד להתריע במקרה של פתיחת קופסת הגלאי.
ניתן לתכנת ערכים ע”י שלט רחוק הנרכש בנפרד.

bottom of page